Muslimske erobringer – et faktum

af Georg Adamsen den 4. marts 2012

i Islam

Raymond Ibrahim

Raymond Ibrahim har skrevet en udmærket mindre artikel, som ender sådan:

In closing, the fact of the Muslim conquests, by all standards of history, is indisputable. Accordingly, just as less than impressive aspects of Western and Christian history, such as the Inquisition or conquest of the Americas, are regularly taught in U.S. textbooks, so too should the Muslim conquests be taught, without apology or fear of being politically incorrect. This is especially so because it concerns history—which has a way of repeating itself when ignored, or worse, whitewashed.

Som en af kommentarerne siger, burde der først og fremmest undervises i, hvordan islam har kapret en stor del af den akademiske verden og bragt islamkritikken til tavshed, også selv om den blot siger sandheden, også ifølge muslimske lærde.

Læs The Historical Reality of the Muslim Conquests.

Update: Der er en artikel, der supplerer denne, på sappho.dk: Vold i islam, jødedom og kristendom.

Skriv den første kommentar!

Det kan ikke komme som den store overraskelse, når man fra 2009 erindrer sig, at KFUM kalder til fredagsbøn i egen moske. I år har man bygget en moské, fortæller Kristeligt Dagblad. En sognepræst har været skeptisk, men deltager alligevel som en blandt 35.

Lejr-moskéen er bygget for at imødekomme deltagerne fra det tunesiske spejderkorps, KFUM-spejderne har samarbejdet med de seneste to-tre år i forbindelse med korpsets 3. Verdens-projekt. Moskéen skal ses som et udtryk for åbenhed over for andre religioner, siger korpsets generalsekretær, Niels Johan Geil.

“Vi betragter spejderbevægelsen som verdens største fredsbevægelse, og hvis der i den sammenhæng ikke skulle være plads til også at dyrke sin egen religion, så bliver det lidt tomme ord,” fastslår generalsekretæren.

Islam benægter den kristne tro og lære og bekæmper ikke alene kristendommen, men også de kulturer, som er vokset ud af kristendommen og andre kulturelle påvirkninger i Vesten. Én ting er at vise åbenhed over for mennesker af anden tro. Noget ganske andet er at hjælpe dem med at dyrke deres falske tro.

Så fortjener man ikke længere navnet KFUM, men bør hedde Ukristelig Forening for Unge Mennesker,  som ikke har mandsmod til at stå ved deres egen tro, og som ikke har ledere, der kan hjælpe dem til det. Tværtimod.

Det rokker imidlertid ikke ved, at KFUM-spejderne står ved sit kristne tilhørsforhold, funderet i folkekirken, understreger Geil.

Det skal han jo sige, men det bliver det ikke sandt af. Kristendommen forkynder loven, så den afslører synden i og for alle mennesker, men endnu mere forkynder kristendommen evangeliet om Kristus og hans frelsesgerninger. Islam perverterer loven og benægter alle sider af evangeliet. Derfor er Geils udsagn meningsløst og vildledende. Med mindre folkekirken er på samme måde. Man kunne jo f.eks. spørge, hvordan biskop Karsten Nissen kan indvie en kirke et sted, hvor arrangørerne også har bygget en lejr-moské. Det er nok for meget at håbe, at Sct. Georg eller Sct. Jørgen, som lejrkirken er opkaldt efter, vil vågne til dåd og besejre disse drager.

Niels Johan Geil ser det dog ikke i dag nødvendigvis som et succeskriterium, at korpset får de unge til at gå i kirke:

“Men alt, hvad der ligger i kristendommen af respekt for ens næste, det er jo en væsentlig del af vores spejderarbejde, som vi håber afspejles i børnene på længere sigt og giver en dybere forståelse for kristendommen og ansvaret for sine medmennesker. Det er grundlæggende ved spejderbevægelsen, at man lærer at samarbejde og ikke bare være sig selv.”

Det er med andre ord Guds lov (men i afsvækket betydning), som UFUM-spejderne ser som en væsentlig del af spejderarbejdet. At formålet blandt andet er at “lade børn og unge møde det kristne evangelium”, lyder mest af alt som en forældet paragraf, der for længst er sat ud af kraft i praksis. Ukristelig og uden integritet, det er, hvad dette religionsblanderi er.

2 kommentarer – Skriv selv en kommentar

Et par borgerlige ord om islam

af Georg Adamsen den 14. februar 2010

i Islam

Der siges meget, der kan diskuteres, om islams væsen og historie. 1. februar 2010 blev der – for en gangs skyld, fristes jeg til at sige – sagt noget både klart og korrekt om islam, nemlig af lektor Thomas Hoffmann, der er en af redaktørerne af Gads leksikon om islam. Kim Møller fra Uriasposten har følgende transkription.

Thomas Hoffmann: Det er jo vanskeligt for mig som ikke-muslim, at hævde muslimer fortolker deres religion forkert. Det kan godt være jeg synes det er moralsk forkert – det synes jeg selvfølgelig, men det er vanskeligt for mig at sige som forsker, at han eller hun som vælger at gå i martyrdøden i en selvmordsaktion, har fortolket islam forkert. For de kan jo ofte henvise til forskellige vers i Koranen, som netop henviser til martyrtraditioner eller til jihadtraditionen, hvor man kæmper mod uretfærdige herskere, eller hvor man kæmper for udbredelsen af islam. Der er jo simpelthen, dels passagerne i Koranen og i hele det helligtekstlige univers, og så er der også en lang og prominent historisk tradition for jihad, som de også kan henvise til. Alt sammen det udgør til sammen en meget – i bogstaveligste forstand – sprængfarlig cocktail som kan bruges til at legitimere forskellige former for væbnede konflikt.

Thomas Hoffmann havde en del gode sproglige pointer, som du kan læse mere om i artiklen: Thomas Hoffmann: – vanskeligt for mig som forsker at påstå jihadister fortolker islam forkert. Man kan jo håbe, at medierne vil bruge Thomas Hoffmann noget mere. Men måske vil de prøve at tie ham ihjel, sådan som de af og til gør, når der er synspunkter, der ikke passer dem. Men hvis du vil vide nok, skal du læse Møllers blog.

Kim Møller blev for nogle dage siden slået ned. Ikke af muslimer, men af venstreorienterede. Det er under al kritik, at der har været skrevet og sagt så lidt om det i medierne. Det er tankevækkende, hvem der griber til trusler og overfald, men det er en anden historie.

En anden religion, der burde siges noget mere om, er klimareligionen. Her har der været ganske vægtige afsløringer af videnskabelig uredelighed i de seneste måneder. Det skulle man ikke tro, hvis man vurderede ud fra de danske såkaldte mainstream medier.

Skriv den første kommentar!